Általános Szerződési Feltételek

I./ Általános rendelkezések

 

Jelen Vendégtájékoztató a Hunguest Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) üzemeltetésében álló Hunguest Zrt. ’Napfényfürdő Aquapolis Szeged’ (6726 Szeged, Torontál tér 6.) (a továbbiakban: Napfényfürdő) szolgáltatásai igénybevételének feltételeit tartalmazza.

1. A Napfényfürdő szolgáltatásainak (medencék, csúszdák, spa részleg, fitness részleg) igénybevétele során követendő magatartási szabályokat és feltételeket az egyes részlegeknél kihelyezett Házirend és egyéb Információs Vendégtájékoztatók tartalmazzák, melyek egy-egy példánya a fürdővezetőknél, a pénztárakban és a diszpécser helyiségekben megtekinthető.

2. A Napfényfürdő szolgáltatásai kizárólag jelen Vendégtájékoztató, a Házirend és az egyéb Információs Vendégtájékoztatók betartásával vehetők igénybe.

3. A Vendégtájékoztató, a Házirend és az egyéb Információs Vendégtájékoztatók betartásáért és betartatásáért a Napfényfürdő teljes személyzete (uszodamester, diszpécser, biztonsági őr stb.) a felelős.

4. Attól a Vendégtől, aki a szabályok betartását nem vállalja - megszegi a Napfényfürdő rendjét vagy a Vendégek nyugalmát zavarja - a Napfényfürdő üzemeltetése és a Napfényfürdő teljes személyzete a szolgáltatást megtagadhatják. Indokolt esetben – akár hatósági személy közreműködésével is - a Napfényfürdő területéről eltávolíthatják.

II./ Nyitvatartás és belépés

 

1. A Napfényfürdő nyitvatartási ideje:

Kültéri tan- és úszómedence, strand

ZÁRVA

 

 

 

Csúszdás élménymedencék

 • Hétfőtől csütörtökig: 14:00-19:00
 • A csúszdák üzemideje 19:00 óráig tart.
 • A medencéket szíveskedjenek 19:00 óráig elhagyni.
 • Péntek: 14:00-20:00
 • Hétvégén, ünnepnapokon, iskola szünetben: 9:00-20:00
 • A csúszdák üzemideje 19:30 óráig tart.
 • A medencéket szíveskedjenek 19:40-ig elhagyni.

A csúszdák hétköznap a Vendégszám függvényében szakaszosan üzemelnek. A szakaszos üzemelés menetrendjéről kifüggesztett tájékoztató található a csúszdás medencetérben és a www.napfenyfurdoaquapolis.com honlapon.

adfsjdfhsjdhfjsdhfjsdhfjshdfhsdjfhsjdhfjsdhfjsdhfjsdhfjsdhfjsdhjfhsjdfh

 

 

 

Családi wellnessmedencék

 • Hétfőtől csütörtökig: 9:00-19:00
 • A medencéket szíveskedjenek 19:00 óráig elhagyni.
 • Péntektől vasárnapig, ünnepnapokon, iskolai szünetben: 9:00-20:00
 • A medencéket szíveskedjenek 19:40-ig elhagyni.


Gyógymedence

 • Hétfőtől csütörtökig: 7:00-19:00
 • A medencéket szíveskedjenek 19:00 óráig elhagyni.
 • Péntektől vasárnapig: 7:00-20:00
 • A medencéket szíveskedjenek 19:40-ig elhagyni.

 

 

Forrás Spa

 • Minden nap 7:00-20:40. Kizárólag 16 éven felüliek használhatják.
 • Szaunaszeánszok időpontja: minden nap 17:00 és 19:00 óra, a szeánszon való részvételhez jegyet szükséges váltani a Forrás Spa recepcióján.


Forrás Spaban végzett wellness szolgáltatások, kozmetikai kezelések


 • Minden nap: 10:00-18:00


Éjszakai fürdőzés

 


 • A meghirdetett időpontokban a Forrás Spa részlegen zajlik.

 Parkolók

00:00-24:00 folyamatos (őrzés nélküli)

A főépület és a szolgáltató épület pinceszintjén vonalkódos kártya és proximity közelítő kártyás rendszerrel

4 szabadtéri mozgássérült és 4 szabadtéri buszparkoló

 

A pénztárzárás a zárórát megelőzően egy órával előbb történik.

A medence- és szaunatereket 20 perccel zárás előtt el kell hagyni.

Rossz időjárás miatt, - ideértve: vihar, villámlás esetén – a Vendégeknek el kell hagyniuk a Napfényfürdő Aquapolis szabadterén található külső, illetve a szabadtéri medencékkel egybefüggő vízfelületű belső medencéit, játszóterét és csúszdákat, valamint a toronycsúszdákat saját biztonságuk érdekében. A Fürdő minden dolgozója jogosult az ehhez szükséges intézkedések megtételére.

Vis maior esemény bekövetkeztekor – ideértve a rendkívüli időjárási viszonyokat (pl. vihar, villámlás) – a Fürdő a megvásárolt fürdőjegy árát sem részben, sem egészben nem téríti vissza Vendégeinek.

A fürdő frekventáltabb területein kamerás megfigyelő rendszer működik – az erre vonatkozó jogszabályok teljes körű betartása mellett - a Vendégek biztonsága érdekében.

A fürdő teljes területe akadálymentesített, a belső térben a gyengén látók mozgását megkönnyítendő a közlekedési utak taktilis sávval vannak ellátva. A mozgáskorlátozottak részére kialakításra került speciális mosdó, öltöző és zuhanyzó is.

A nyitvatartási időre, a Napfényfürdő árjegyzékére, azok speciális feltételeire és esetleges módosításaira vonatkozó mindenkor aktuális és hatályos adatok, információk megtalálhatók a pénztárnál kifüggesztett hirdetményeken és a Napfényfürdő honlapján: www.napfenyfurdoaquapolis.com.

Az üzemeltető indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény, stb. esetén) jogosult a Napfényfürdő teljes vagy részleges lezárására, ezért a Napfényfürdő igazgatósága a Vendégeknek kártérítéssel nem tartozik.

A közfürdők működését szabályozó hatályos jogszabályok alapján a medencék, illetve a Napfényfürdő egyéb szolgáltatásainak egyidejű maximális terhelésének elérésekor újabb Vendég a Napfényfürdő szolgáltatásait nem veheti igénybe.

Technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkenésnél az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörben döntse el, alkalmaz-e díjváltozást.

A Napfényfürdőbe érkező Vendég tudomásul veszi, hogy karbantartási, illetve átépítési munkálatok, valamint a Napfényfürdő általi nem rendszeres jellegű rendezvények, programok miatt időszakosan, részlegesen vagy teljes körűen nem áll rendelkezésre a medencék vízfelülete. Erről a tényről a Napfényfürdő előre tájékoztatja a Vendégeket.

2. A Napfényfürdőbe való belépés és a szolgáltatások igénybevétele a Vendégek számára érkezési sorrendben történik. Ez alól kivételt képezhetnek az előre bejelentett csoportok, a terhes anyák, a látás- és hallássérültek, a mozgásukban korlátozott személyek és egyéb fogyatékkal élők, vagy a Napfényfürdő szerződéses partnerei.

3. A Napfényfürdőbe belépni és a szolgáltatásokat igénybe venni csak érvényes jeggyel vagy bérlettel lehet.

4. Belépőjegy vásárlásánál a Vendégek a váltás napján érvényes, egyszeri belépésre jogosító, vissza nem váltható és másra át nem ruházható, a választott szolgáltatásnak megfelelő típusú digitális karórát (a továbbiakban: karóra) és nyugtát (kérésre számlát) kapnak, melyeket távozásig meg kell őrizniük.

Bérlet vásárlása esetén a bérlet lejárata napjáig lehet igénybe venni a bérlettípusnak megfelelő szolgáltatásokat.

5. Az öltözőszekrényeket a kasszarendszer automatikusan osztja ki adott vendég jegyéhez, azok nyitása/zárása a karórával történik. A szekrény száma a főépületi pénztárak mögött kihelyezett info-terminálokon bármikor leolvasható. A karóra elvesztése esetén az öltözőszekrény nyitása kizárólag a biztonsági személyzet igénybevételével és a szekrény tartalmának megfelelő beazonosítását követően történhet, melyről jegyzőkönyv készül.

Az öltözőszekrények rendeltetésszerű használatát az öltözőkben kifüggesztett piktogramos tájékoztatók segítik.

6. Az öltözőszekrények nyitásán, zárásán túl, a Napfényfürdőben való szektorok közötti közlekedés kizárólagosan a karóra használatával történik.

A vendéglátóhelyeken való étel- és italfogyasztás kártya és/vagy készpénz használatával történik.

7. A belépésnél kapott karóra épségéért a Napfényfürdő Vendégei teljes anyagi felelősséggel tartoznak. A karóra elvesztésével, eltulajdonításával kapcsolatosan az Üzemeltető kizárja felelősségét.

8. Amennyiben a Vendég a Fürdőben elveszti a szolgáltatás igénybevételére jogosító karórát, akkor 5.000 Ft órapótlási díjat köteles megfizetni.

9. Távozáskor a karórával bármely kapunál ki lehet lépni, s ha nincs időtúllépés miatt, vagy egyéb okból (például kaució) tartozás, a rendszer a kilépést engedi. Ha bármilyen okból tartozás van, a rendszer a Vendéget a legközelebb eső pénztárhoz irányítja, ahol a tartozás rendezhető, majd az így tehermentesített óra kiléptető kapuba való bedobásával lehet távozni.

10. Fürdőbérlettel a Vendég a bérlet lejáratának napjáig a Fürdő nyitvatartási idejében az adott bérlet meghirdetett jogosultságának megfelelően látogathatja a Fürdőt és veheti igénybe annak szolgáltatásait.

11. Kísérőjegy váltására kizárólag meghatározott esetekben – rendezvény, úszás és egyéb oktatás – kerülhet sor. A kísérőjegy 2 óra hosszás tartózkodásra jogosít.  A kísérőjegy a medencék és egyéb szolgáltatás igénybevételére nem jogosít. A kísérőjegy használata mellett, ha bizonyítható visszaélés történik, az aktuális fürdőjegy váltása kötelező.

12. Egyéni- vagy csoportos úszásoktatás és egyéb oktatás/edzés kizárólag szervezett keretek között (továbbiakban: Szervezett Tevékenység) csak megfelelő képesítéssel rendelkező oktató/edző felügyelete mellett, a HUNGUEST Zrt. Napfényfürdő Aquapolis engedélyével végezhető. A Szervezett tevékenységet végzők kötelezettsége, hogy a Fürdő Vendégtájékoztatójában, Házirendjében és az egyéb Információs Vendégtájékoztatójában foglaltakat a Szervezett tevékenység során maradéktalanul betartsák és betartassák. A Szervezett tevékenységben résztvevők épségéért a megbízott oktató/edző felel. A Fürdő területén végzett úszás- és egyéb oktatás esetén az oktató írásban köteles felelősséget vállalni.

13. TILOS minden olyan kereskedelmi, szolgáltatási és egyéb más értékesítési tevékenység rendszeres vagy eseti végzése a Fürdő teljes területén, mely tevékenység bármilyen jogszabályba ütközik, továbbá ahol a tevékenységet végző fél nem áll a Fürdővel szerződéses jogviszonyban. Tilos a Fürdő teljes területén az úgynevezett „aktív marketing tevékenység".

14. 14 év alattiak a Fürdőt csak 18 év feletti felnőtt felügyeletével látogathatják és vehetik igénybe a szolgáltatásokat.

15. A mélyvizű- és csúszdaérkező medencéket kizárólag úszni tudók használhatják – ideértve az úszásoktatásban résztvevőket.

III./ Árak, fizetés

1. A Napfényfürdő Aquapolis árjegyzéke a helyszínen a pénztáraknál és a Napfényfürdő honlapján: www.napfenyfurdoaquapolis.com tekinthető meg.

A Napfényfürdő területén fürdőköntös és törölköző vásárolható. Bérlési lehetőség nincs.

2. A Vendégnek az igénybe venni kívánt szolgáltatások ellenértékét előre, a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt ki kell egyenlítenie.

A Napfényfürdő szolgáltatásai fizethetők készpénzzel, illetve bankkártyával, SZÉP kártyával, - a vonatkozó előírások, hatályos jogszabályok betartása mellett-, illetve a Hunguest Szeged szállóvendégei esetén szobahitelre.

SZÉP kártya felhasználás konkrét – s ezen készpénz helyettesítő eszközökkel fizethető - szolgáltatás megvásárlása esetén lehetséges.

Minden értékesítésről az egyes értékesítőhelyek külön-külön nyugtát, (kérésre számlát) bocsátanak ki.

Az igénybe vett szolgáltatásokról kiállított bizonylatokat a távozásig kérjük megőrizni.

3. Kedvezményes jegy/bérlet csak a kedvezményre jogosító igazolvány vagy egyéb igazolás felmutatásával váltható ki.

4. A Napfényfürdő valamennyi ára Forintban kerül meghatározásra.

A Napfényfürdő szolgáltatásainak ellenértéke forintban vagy EUR-ban fizethető (legfeljebb 100 EUR címletig és egész EUR-ban, tört ár esetén minden esetben felfelé kerekítéssel), a naponta megállapított és a pénztáraknál közzétett árfolyam alkalmazásával. (Kivételt képeznek a nevesített szolgáltatások, melyek csak forintban fizethetők.)

5. A Napfényfürdőben a jegy érvényességi idejét meghaladó időn túli tartózkodás esetén – a mindenkor hatályos Árjegyzékben megjelölt mértékű - felár kerül felszámításra, mely távozáskor fizetendő a pénztáraknál.

7. Minden típusú bérletnél a karóra elvesztése, eltulajdonítása esetén a Napfényfürdő minden felelősséget kizár.

8. Névre szóló bérlet váltása esetén, a nevesített személy köteles jelen lenni bérletváltáskor. Gyermek bérlet váltása esetén a gyermek jelenléte is szükséges.

IV./ Értékmegőrzés

Vendégeink számára korlátozott számú értékmegőrző áll rendelkezésre, melynek használatáért a mindenkori Árjegyzék szerinti díj kerül felszámításra kauciós díj megfizetése mellett.

Üzemeltető csak az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget maximum 50.000,-Ft értékig, az öltözőszekrényekben elhelyezett dolgokért, valamint a Napfényfürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak elvesztéséből (ideértve a fogasokon, pihenőterületeken, folyosókon, várókban, medencetermekben elhelyezetteket is) származó károkért nem. Az elhagyott, illetve talált tárgyakat a Fürdő biztonsági szolgálata kezeli. Az értékmegőrző órájának elvesztése, eltulajdonítása esetén az Üzemeltető 5.000,-Ft-os órapótlási díjat számol fel.

V./ Wellness szolgáltatások egyedi szabályai

A Napfényfürdő wellness szolgáltatásait megvásárolni a Forrás Spa diszpécseri pultjánál, illetve bizonyos szolgáltatások esetében a pénztáraknál lehet. A wellness szolgáltatásért a Vendégnek előre kell fizetnie.

Wellness szolgáltatásoknál előzetes időpont egyeztetés szükséges (legalább 48 órával a kívánt időpontot megelőzően). Ellenkező esetben az Üzemeltető nem garantálja a Vendégnek megfelelő időpontban történő szolgáltatásnyújtást.

A wellness szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban egyebekben ezen Vendégtájékoztató egyéb rendelkezései az irányadóak.

VI. Parkolásra vonatkozó egyedi szabályok:

A Napfényfürdő parkolóinak használatára vonatkozó előírásokat – a Parkolóban elhelyezett és a pénztáraknál is rendelkezésre álló – Parkolási Szabályzat tartalmazza.

VII. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés, jogorvoslat

A Napfényfürdő Aquapolis Szeged minden területre kiterjedő fogyasztóbarát ügyfélszolgálati- és panaszkezelési rendszert működtet.

A Vendégek több nyelven (magyar, angol, román, szerb) kapnak előzetes tájékoztatást a szolgáltatások igénybevételével és a fürdő működésével kapcsolatban, ideértve a mindenki számára elérhető helyen kifüggesztett Vendégtájékoztatót, az Általános Szerződési Feltételeket és a Házirendet, valamint a jogorvoslatért felkereshető Felügyeleti Szervek listáját.

Vendégeink jogosultak a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végző alkalmazottak magatartására vonatkozó észrevételeiket szóban vagy írásban megtenni. A Vásárlók könyve a diszpécseri pultnál –illetve az egyes szolgáltatást nyújtó egységeknél - áll a Vendégek rendelkezésére.

A Vendég postai úton és elektronikus levélben is el tudja juttatni véleményét, panaszát a Fürdő valamennyi elérhetőségére.

Személyesen történő panasztétel esetén, a közvetlenül megkeresett dolgozó saját hatáskörében jogosult a problémát megoldani, amennyiben ez nem sikerül úgy értesíti a szolgálatban lévő üzemeltetési vezetőt, aki a szükséges intézkedéseket megteszi a probléma megoldásának érdekében.

VIII. Határon átnyúló panaszok kezelése

Amennyiben a Fürdő elutasít egy fogyasztói panaszt, amelyet Magyarországon kívül az Európai Unió másik tagállamában, illetve Izlandon vagy Norvégiában lakóhellyel rendelkező Vendég nyújtott be hozzá, akkor a fogyasztó a határon átnyúló panaszával a lakóhelye szerinti országban működő Európai Fogyasztói Központhoz (European Consumer Centre) is fordulhat a felek közötti megállapodás, egyezség elérésének megkísérlése érdekében. A Vendég lakóhelye szerinti országban működő Európai Fogyasztói Központ elérhetőségei megtalálhatók az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának (European Consumer Centres' Network) európai uniós honlapján, ahttp://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm  oldalon.

IX. Vegyes rendelkezések

1. A Vendégtájékoztató, a Házirend és egyéb Információs Vendégtájékoztatók rendelkezéseit a Napfényfürdő Vendégei a szolgáltatás megváltásával önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.

2. A Napfényfürdő Vendégei a szolgáltatás megváltásával hozzájárulnak, hogy bármely médiumban, bármely nyomaton megjelenő fotón, utólagos személyiség jogi és anyagi követelések kizárásával, előzetes felkérés nélkül is szerepeltethetőek (kizárólag) az Üzemeltető által, az Üzemeltető tudtával és jóváhagyásával. A Napfényfürdő területén készült fotókat a Napfényfürdő saját reklám és promóciós tevékenységéhez szabadon felhasználhatja.

A Napfényfürdő Vendégei a kép rögzítéséhez és azok jelen Vendégtájékoztató szerinti kezeléshez a szolgáltatás megvásárlásával hozzájárulnak.

3. Jelen Vendégtájékoztatóban, a Házirendben és egyéb Információs Vendégtájékoztatókban nem szabályozott kérdésekben a Napfényfürdő üzemeltetésére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi előírások, így különösen a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII.24.) Korm. rendelet, valamint a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

Minden kedves Vendégünknek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

 

 

Hatályos: 2023. 01. 01.-től