back to home

Înregistrare abonament

Adult Student
determination in progress determination in progress
Tipul abonamentului cerut: -

Detaliile tale


Declar că am luat la cunoştinţă şi accept condiţiile sistemului de abonamente …al S.C. Ligetfürdő Kft. (Baia Napfényfürdő Aquapolis Szeged). Accept în mod expres ca S.C. Ligetfürdő Kft. să prelucreze în scopul gestionării sistemului său de abonamente …datele mele personale pe care le furnizez cu ocazia registraţiei sau oricând în cursul participării mele la sistemul de abonamente …al S.C. Ligetfürdő Kft. Sunt de acord în mod expres ca datele mele personale furnizate societăţii Ligetfürdő Kft., în timp ce societatea Ligetfürdő Kft. este îndreptăţită la gestionarea acestora, să fie utilizate şi în scopul activităţii de marketing a societăţii Ligetfürdő Kft. Declar că pe baza acestei declaraţii de acceptare S.C. Ligetfürdő Kft. are dreptul în mod expres dar nu în mod exclusiv, să-mi transfere ofertele sale şi alte materiale informative pe cale poştală sau sub formă de alte trimiteri şi mesaje. Iau la cunoştinţă că S.C. Ligetfürdő Kft. nu are dreptul să transmită datele mele personale terţelor persoane, dar nu este exclusă posibilitatea ca S.C. Ligetfürdő Kft. să se recurgă la un specialist extern pentru procesarea datelor. Accept prin semnătura mea ca datele mele personale să fie prelucrate în conformitate cu cele precizate mai sus.

* required