Ligetfürdő Kft. az esélyegyenlőségért

Társaságunk, a Ligetfürdő kft. egyik küldetése az ember és ember közötti különbségek felszámolása. Magunkénak valljuk azon alapvető emberi jogokat és normákat, amelyek szerint minden ember egyenlő származástól, fajtól, vallástól, nemtől vagy bármely más külső vagy örökölt tulajdonságtól függetlenül. Tevékenységünkkel sokat igyekszünk tenni a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásáért. Fürdőnk minden ember számára nyitott, legyen az férfi, nő, fiatal, idős, fehérbőrű, színesbőrű, tartozzon bármely rasszhoz, legyen bármi a vallása. Társaságunk alkalmazottai között is igen változatos a kép, hiszen ide bárki jöhet dolgozni, nekünk csak a tudás számít. A Ligetfürdő Kft. ellen esélyegyenlőségi ügyben soha nem indult eljárás, és mindent megteszünk azért, hogy ilyen eljárás ne is indulhasson.

A Ligetfürdő Kft. az alábbi konkrét intézkedéseket hozta meg a esélyegyenlőség érvényesülése érdekében:

- Esélyegyenlőségi terv elkészítése és elfogadása

- Egyenlő munkáért egyenlő bért elv alkalmazása

- Éves esélyegyenlőségi képzések megtartása

- Felújításaink, beruházásaink során nem csökken az akadálymentesített épületek száma

- Speciális szolgáltatásokat alakítottunk ki mozgáskorlátozott vendégeink részére

- Dolgozók továbbképzése

- Női alkalmazottak arányának növelése

- Pályakezdő alkalmazottak arányának növelése

- Kommunikációnk során külön figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségről üzenet közvetítésére